Inginerie

inginerie sorste

Sorste acţionează ca un consultant cu soluţii integrate în textile şi confecţii dezvoltând o înţelegere unică. Bogata şi semnificativa experienţă a echipei noastre duce la implementarea rapidă a proiectelor pe întregul lanţ de valore.

Management şi operaţiuni:

– Asistenţă operaţională;
– Dezvoltare de strategii, plan de afaceri, poziţionarea competitivă internă;
– Analiza concurenţială;
– Auditul şi evaluarea nivelelor de tehnologie;
– Analiză şi suport în restructurare, redresare, restrângerea activităţii cauzată de factori interni sau externi;
– Remodelare de business şi proces;
– Evaluarea şi propunerea de investiţii de fezabilitate tehnică şi economică;
– Planuri de creştere a performanţei pe termen scurt, mediu, lung;
– Asistenţă în implementarea proiectelor şi programelor de movement în companii;
– Sprijin în implementarea fuziunilor, a schimbărilor de produs sau a schimbărilor de management al organizaţiei;
– Implementarea proceselor strategice privind resursa umană prin evaluarea performanţelor;
– Strategia de resurse umane;
– Dezvoltarea de resurse umane;
– Management prin obiective şi management de competenţă prin aplicarea proceselor şi instrumentelor transparente măsurabile obiectiv astfel încat gestionarea lor sa fie sigură.

Toată echipa noastră are o experienţă vastă, cursuri şi nu în ultimul rând capacitatea de a realiza programe de schimbare culturală, un management al schimbării şi susţinerea dezvoltării lidershipului individual.