Activitati

 1. Asigurarea managementului proiectului; Durata:18 luni (lunile 1-18) Managementul proiectului va fi asigurat de catre echipa de management a proiectului, cu atributii clar delimitate astfel incat sa se asigure un management eficient al proiectului.

 2. Realizarea achizitiilor din cadrul proiectului; Durata: 6 luni (lunile 1-6) Achizitiile vor fi realizate în conformitate cu:

Ordinul 1120/15.10.2013 (Ordinul privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare,servicii sau lucrari) pentru beneficiari privati

OUG 36/2006 actualizata in 2013 Achizitii publice - pentru autoritatile publice contractante.

 3. Realizarea promovarii si publicitatii proiectului; Durata: 18 luni (lunile 1-18) Promovarea si publicitatea proiectului va fi realizata conform cerintelor MIV al programului si Strategiei de promovare si publicitate a proiectului, pe intreaga durata a proiectului:

 4. Organizarea si coordonarea cursurilor de formare si a evenimentelor de informare; Durata: 18 luni (lunile1-18)

 5. Desfasurarea sesiunilor de informare si consiliere profesionala; Durata:17 luni (lunile 2-18)

 6. Furnizarea serviciilor de mediere pe piata muncii. Durata: 17 luni (lunile 2-18)

 7. Desfasurarea cursurilor de formare profesionala; Durata: 16 luni (lunile 3-18)

 8. Furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente /initierea unei afaceri; Durata 14 luni (lunile 5-18)

 9. Evaluarea si certificarea competentelor; Durata 15 luni (lunile 4-18) Dupa finalizarea fiecarui curs se va realiza evaluarea cunostintelor si certificarea competentelor participantilor in conformitate cu legislatia nationala in domeniu. De asemenea se va evalua impactul consilierii, medierii si formarii asupra grupului tinta la sfarsitul derularii activitatilor din cadrul proiectului.