POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2/3/

Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2


Titlul proiectului: NEETS SE – Nivel Educativ Elevat pentru Tinerii Someri din Regiunea SE
Cod proiect 154383


Lider – SC SORSTE SA
Partener – Fundatia Zi Deschisa

Despre Proiect

Titlul proiectului: NEETS SE – Nivel Educativ Elevat pentru Tinerii Someri din Regiunea SE

Proiectul, prin modelul propus de dezvoltare si certificare a competentelor tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la SPO, propune instrumente necesare si viabile de sustinere a creşterii grad
de participare la ÎPV la nivel local si regional, de sustinere si mediere pentru o ocupare mai facila pe piaţa muncii, in scopul orientarii acestora catre ocuparea unui loc de muncă, fie prin angajarea acestora, fie prin crearea propriei afaceri, in functie de profilul acestora.

Obiectiv Proiect

Obiectivul general al proiectului vizeaza promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă si sprijinirea mobilitatii fortei de munca in regiunea Sud Est,in vederea integrarii durabile pe piaţa
muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate cu scopul imbunatatirii si validarii nivelului de competente si creşterii ocupării tinerilor NEETs şomeri.

Misiune

Pe termen mediu şi lung, proiectul asigură persoanelor care au parcurs etapele de mediere si formare
profesionala din proiect, o ocupare mai facila pe piaţa muncii. Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung începând cu creşterea încrederii în forţele proprii a grupului ţintă şi orientarea acestuia catre ocuparea unui loc de muncă, fie prin angajarea acestora, fie prin crearea proprii afaceri .