[:ro]Achizitii[:]


[:ro][listmenu menu=117766]

Anunturi achizitii


POCU ID117766 – ACHIZITIE SERVICII FURNIZARE DE MATERIALE CONSUMABILE SESIUNI

07.01.2019 – S.C. SORSTE S.A. organizeaza procedura de achizitie de furnizare de materiale consumabile sesiuni curs in cadrul proiectului:”Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
07.01.2019 – Documentatie achizitie de furnizare de materiale consumabile sesiuni curs, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
07.01.2019 – Caiet de sarcini de furnizare de materiale consumabile sesiuni curs, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
07.01.2019 – Formulare achizitie de furnizare de materiale consumabile sesiuni curs, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
07.01.2019 -Model Contract achizitie de furnizare de materiale consumabile sesiuni curs, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766


POCU ID117766 – ACHIZITIE SERVICII FURNIZARE MATERIALE DE INSTRUIRE

16.10.2018 – S.C. SORSTE S.A. organizeaza procedura de achizitie de furnizare materiale de instruire in cadrul proiectului:”Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
16.102018 – Documentatie achizitie de furnizare materiale de instruire, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
16.10.2018 – Caiet de sarcini de furnizare materiale de instruire, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
16.10.2018 – Formulare achizitie de furnizare materiale de instruire, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
16.10.2018 -Model Contract achizitie de furnizare materiale de instruire, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766


POCU ID117766 – ACHIZITIE SERVICII FURNIZARE HRANA, CAZARE SI INCHIRIERE SPATIU CURS

30.10.2018 – S.C. SORSTE S.A. anunta atribuirea procedurii de achizitie de furnizare hrana, cazare si inchiriere spatiu curs in cadrul proiectului:”Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766

12.10.2018 – S.C. SORSTE S.A. organizeaza procedura de achizitie de furnizare hrana, cazare si inchiriere spatiu curs in cadrul proiectului:”Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
12.102018 – Documentatie achizitie de furnizare hrana, cazare si inchiriere spatiu curs, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
12.10.2018 – Caiet de sarcini de furnizare hrana, cazare si inchiriere spatiu curs, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
12.10.2018 – Formulare achizitie de furnizare hrana, cazare si inchiriere spatiu curs, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
12.10.2018 -Model Contract achizitie de furnizare hrana, cazare si inchiriere spatiu curs, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766


POCU ID117766 – ACHIZITIE SERVICII FURNIZARE CONSUMABILE PERIFERICE TONERE

19.10.2018 – S.C. SORSTE S.A. anunta atribuirea procedurii de achizitie de furnizare consumabile periferice – tonere in cadrul proiectului:”Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766

05.10.2018 – S.C. SORSTE S.A. organizeaza procedura de achizitie de furnizare consumabile periferice – tonere in cadrul proiectului:”Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
05.10.2018 – Documentatie achizitie de furnizare consumabile periferice – tonere , „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
05.10.2018 – Caiet de sarcini de furnizare consumabile periferice – tonere , „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
05.10.2018 – Formulare achizitie de furnizare consumabile periferice – tonere , „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
05.10.2018 -Model Contract achizitie de furnizare consumabile periferice – tonere , „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766


POCU ID117766 – ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE

28.08.2018 – S.C. SORSTE S.A. anunta castigatorul achizitiei de servicii organizare evenimente in cadrul proiectului: „Primul Manager – PriMa”, POCU ID117766


21.08.2018 – S.C. SORSTE S.A. organizeaza procedura de achizitie de servicii organizare evenimente in cadrul proiectului:”Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
21.08.2018 – Documentatie achizitie de servicii organizare evenimente, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
21.08.2018 – Caiet de sarcini de servicii organizare evenimente, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
21.08.2018 – Formulare achizitie de servicii organizare evenimente, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
21.08.2018 -Model Contract achizitie de servicii organizare evenimente, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766


POCU ID117766 – ACHIZITIE SERVICII FURNIZARE ECHIPAMENTE FEDR

06.08.2018 – S.C. SORSTE S.A. organizeaza procedura de achizitie de furnizare echipamente FEDR in cadrul proiectului:”Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
06.08.2018 – Documentatie achizitie de furnizare echipamente FEDR, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
06.08.2018 – Caiet de sarcini de furnizare echipamente FEDR, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
06.08.2018 – Formulare achizitie de furnizare echipamente FEDR, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
06.08.2018 -Model Contract achizitie de furnizare echipamente FEDR, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766


POCU ID117766 – ACHIZITIE LICENTE SOFTWARE

03.08.2018 – S.C. SORSTE S.A. anunta castigatorul achizitiei licentelor software in cadrul proiectului: „Primul Manager – PriMa”, POCU ID117766


25.07.2018 – S.C. SORSTE S.A. organizeaza procedura de achizitie de licente software in cadrul proiectului:”Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
25.07.2018 – Documentatie achizitie de licente software, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
25.07.2018 – Caiet de sarcini de licente software, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
25.07.2018 – Formulare achizitie de licente software, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
25.07.2018 -Model Contract achizitie de licente software, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766


POCU ID117766 – ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICITATE SI PROMOVARE

24.07.2018 – S.C. SORSTE S.A. anunta castigatorul achizitiei serviciilor de publicitate si promovare in cadrul proiectului: „Primul Manager – PriMa”, POCU ID117766


20.07.2018 – S.C. SORSTE S.A. organizeaza procedura de achizitie a serviciilor de publicitate si promovare in cadrul proiectului:”Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
20.07.2018 – Documentatie achizitie servicii de publicitate si promovare”, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
20.07.2018 – Caiet de sarcini servicii de publicitate si promovare”, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
20.07.2018 – Formulare achizitie servicii de publicitate si promovare”, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766
20.07.2018 -Model Contract achizitie servicii de publicitate si promovare”, „Primul Manager -PriMa”, POCU ID117766[:]