[:ro]Informatii Proiect[:]


[:ro][listmenu menu=117766]

Programul Operational Capital Uman

Axa Prioritara – Locuri de munca pentru toti

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca

Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucratorilor, intreprinderilor si anteprenorilor la schimbare

Obiectivul specific: 3.8: Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI

 

Beneficiar: SC SORSTE SA

 

 
Numărul de identificare al contractului: 

 

POCU/227/3/8/117766

 

Durata de implementare: 12 luni

Locatia proiectului: Regiunea Sud Est

Judetele: Vrancea, Brăila, Galaţi, Constanţa, Tulcea, Buzău

Data de inceput: 15.05.2018

Data finalizare: 14.05.2019

 Obiectivele proiectului

Obiective generale 

Dezvoltarea competentelor manageriale a 520 persoane care asigura managementul strategic, angajati din domeniul resurselor umane si antreprenori din intreprinderile din regiunea Sud-Est, prin participarea acestora la programe de formare specifice, precum si

sprijinirea a 60 de intreprinderi in dezvoltarea si implementarea strategiilor si instrumentelor de management in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv sau domeniilor de specializare inteligenta.

 

Obiective specifice

OBS1. Cresterea nivelului de competente manageriale a minimum 320 de persoane care asigura managementul strategic din intreprinderile din regiunea Sud –Est prin participarea acestora la programe de formare in domeniul managementului strategic, in vederea implementarii strategiilor si instrumentelor de management care sa contribuie la adaptarea activitatii intreprinderilor din care provin la dinamica sectoarelor cu potential competitiv conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

OBS2. Cresterea nivelului de competente antreprenoriale a minimum 80 de antreprenori din regiunea Sud –Est, prin participarea acestora la programe de formare in antreprenoriat, in vederea dezvoltarii unei afaceri adaptata la dinamica sectoarelor cu potential competitiv sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta.

OBS3. Cresterea nivelului de competente manageriale a minimum 120 de angajati din departamentele de resurse umane din intreprinderile din regiunea Sud –Est, prin participarea acestora la programe de formare in domeniul managementului resurselor

umane, in vederea implementarii practicilor si instrumentelor de management care sa contribuie la imbunatirea conditiilor de munca cat si la adaptarea activitatii intreprinderilor din care provin la dinamica sectoarelor cu potential competitiv conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

OBS4. Sprijinirea a minimum 60 de intreprinderi din care 54 IMM –uri din regiunea Sud-Est, in implementarea strategiilor si instrumentelor de management strategic si al resurselor umane, in vederea cresterii numarului de angajati care beneficiaza de instrumente moderne, inovatoare de management in activitatea desfasurata.

OBS5. Promovarea si constientizarea angajatorilor din regiunea Sud-Est cu privire la necesitatea dezvoltarii competentelor angajatilor in vederea implementarii strategiilor si instrumentelor de management strategic si management al resurselor umane pentru adaptarea activitatii intreprinderii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.[:]