[:ro]Inginerie[:en]Engineering[:]

banner sorste

[:ro][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1073″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]Sorste acţionează ca un consultant cu soluţii integrate în textile şi confecţii dezvoltând o înţelegere unică. Bogata şi semnificativa experienţă a echipei noastre duce la implementarea rapidă a proiectelor pe întregul lanţ de valore.

Management şi operaţiuni:

– Asistenţă operaţională;
– Dezvoltare de strategii, plan de afaceri, poziţionarea competitivă internă;
– Analiza concurenţială;
– Auditul şi evaluarea nivelelor de tehnologie;
– Analiză şi suport în restructurare, redresare, restrângerea activităţii cauzată de factori interni sau externi;
– Remodelare de business şi proces;
– Evaluarea şi propunerea de investiţii de fezabilitate tehnică şi economică;
– Planuri de creştere a performanţei pe termen scurt, mediu, lung;
– Asistenţă în implementarea proiectelor şi programelor de movement în companii;
– Sprijin în implementarea fuziunilor, a schimbărilor de produs sau a schimbărilor de management al organizaţiei;
– Implementarea proceselor strategice privind resursa umană prin evaluarea performanţelor;
– Strategia de resurse umane;
– Dezvoltarea de resurse umane;
– Management prin obiective şi management de competenţă prin aplicarea proceselor şi instrumentelor transparente măsurabile obiectiv astfel încat gestionarea lor sa fie sigură.

Toată echipa noastră are o experienţă vastă, cursuri şi nu în ultimul rând capacitatea de a realiza programe de schimbare culturală, un management al schimbării şi susţinerea dezvoltării lidershipului individual.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1073″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text] Sorste acts as a consultant with integrated solutions in textile and clothing, developing a unique understanding. The rich and meaningful experience oF our team leads to rapid implementation of projects throughout the value chain.

Management and Operations:
– Operational support
– Development of strategies, business plan, internal competitive positioning
– Competitive analysis
– Audit and evaluation of levels of technology
– Analysis and support in the restructuring, recovery, activity restriction caused by internal or external factors
– Reshaping business and process
– Evaluation and proposal of investments in technical and economic feasibility
– Plans to increase performance on short, medium, long terms
– Assistance in the implementation of projects and programs movement in companies
– Support in the implementation of fusions, changes of product or changes of management organization
– Implementation of strategic processes regarding the human resource by evaluating performances
– Human Resources Strategy
– Development of human resources
– Management through objectives and competence management by applying transparent processes and tools so that their management objective measurements to be shure

All our team has extensive experience , training and not least the ability to achieve cultural change programs, change management and support in individual leadership development.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]