[:ro]Proiecte[:en]Projects[:]

banner sorste

[:ro]Anunturi achizitii 154383
Anunturi achizitii 154421
Anunturi achizitii 154422

 

POCU / Componentă 1 – Apel : POCU/227/3/8/ Creșterea numarului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI/8/Creșterea numarului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI : Titlu Proiect: Primul Manager „PriMa” ID117766

POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Titlu Proiect: Afacerea Mea ID 105847

Anunturi achizitii 105847

 

[vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_single_image image=”1080″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]In perioada 2005-2010 Sorste a devenit Furnizor Autorizat de Formare Profesionala pentru 17 ocupatii. Societatea are ca activitate secundara codul CAEN 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a., iar in concret organizeaza cursuri de calificare nivel 1 si 2, de perfectionare si de initiere.

In conformitate cu prevederile Legii 279/2005, din anul 2011, avand in vedere baza materiala de care dispune si resursele umane cu experienta in domeniul confectiilor textile (ingineri, tehnicieni, muncitori calificati care lucreaza in societate din anul 1994), organizeaza in mod regulat formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pentru calificarea personalului propriu in meseria de operator confectioner industrial.

In vederea evaluarii si certificarii meseriei de operator confectioner industrial, S.C. SORSTE S.A. a fost autorizat ca centrul de evaluare competente in anul 2011 – Autorizatia de functionare nr. 00061 din 22 martie 2011 si in anul 2013 – Autorizatia nr. 00416 din 31 mai 2013. Datorita acestui fapt, in perioada 2013-2014, la Centrul de evaluare S.C. SORSTE S.A. au fost evaluati si certificati in meseria de operator confectioner industrial 50 de persoane care au avut contracte de ucenicie la locul de munca atat din cadrul societatii cat si de la alte societati de profil.

POS CCE / Apel nr. 2 / Axa prioritara III.„Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” / Domeniul major de intervenţie 1 : Cresterea eficacitatii prin extinderea sistemului ERP – (Enterprise Resource Planning) in cadrul companiei SORSTE S.A

Proiect POSDRU/125/5.1/S/128503: Măsuri integrate pentru creşterea gradului de ocupare a şomerilor din regiunile SE, BI, NV
Domeniul major de intervenţie 5.1 : Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.

Proiect POSDRU/110/5.2/G/89190: Dezvoltarea competenţelor resurselor umane din zonele rurale ale judeţului Vrancea
Domeniul major de intervenţie 5.2 : Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale.

Proiect POSDRU/108/2.3/G/79587: Vreau să mă calific
Domeniul major de intervenţie 2.3: Acces şi participare la formare profesională.

Proiect POSDRU/100/5.1/G/75872: Măsuri integrate de ocupare în Regiunea Sud Est
Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor şi a persoanelor inactive din regiunea Sud-Est prin asigurarea accesului la servicii de consiliere şi formare profesională.[/vc_column_text][:en][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_single_image image=”1080″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]During the period 2005-2010 Sorste has become an authorized provider of training for 17 occupations. The company’s secondary activity CAEN code 8559 – Other education nec, and organizes practical qualification classes in level 1 and 2, of improvement and training.

In accordance with the Law 279/2005, of 2011, considering the material base that is available and the human resources with experience in garments (engineers, technicians, skilled workers working in the company since 1994), holds regular apprenticeship training in the workplace for their staff qualification in the profession of industrial textile confectioner operator.

In order to evaluate and certify the trade of industrial textile confectioner operator, SC SORSTE S.A. was authorized as competent evaluation center in 2011 – The authorization no. 00061 of 22 March 2011 and 2013 – Authorization no. 00416 of 31 May 2013. Due to this, in 2013-2014, the assessment center SC SORSTE S.A. have been evaluated and certified industrial confectioner profession operator 50 people who signed apprenticeship at work both within the company and from other similar companies.

Project POSDRU/100/5.1/G/75872: Integrated measures for employment in South East
The overall objective of the project is to increase the employability of people looking for a job , the unemployed and inactive people in the South -East by providing access to counseling and training.

Proiect POSDRU/108/2.3/G/79587:I want to qualify
Key Area of ​​Intervention 2.3: Access and participation in training

Proiect POSDRU/110/5.2/G/89190: Developing the skills of human resources in rural areas of Vrancea
Area of ​​Intervention 5.2: Promoting long-term sustainability of rural areas.

Proiect POSDRU/125/5.1/S/128503: Integrated measures for increasing employment of the unemployed in the region SE , BI , NV Area of ​​Intervention 5.1: Developing and implementing active employment measures.

POS CCE / Apel nr. 2 / Axa prioritara III. „Information Technology and Communications for public and private sectors” / Area of Intervention 1: Increase efficiency by extending ERP System – (Enterprise Resource Planning) in the company SORSTE SA.[/vc_column_text][:]