[:ro]Activitati[:]


[:ro][listmenu menu=117766]

Activitati

A1. Asigurarea managementului si publicitatii proiectului – Durata:12 luni (lunile 1-12)

A1.1 Planificarea, coordonarea si administrarea proiectului – Durata:12 luni (lunile 1-12)

Activitatea de  management a proiectului se desfasoara pe toata durata implementarii proiectului.

A1.2 Realizarea achizitiilor din cadrul proiectului –  Durata:12 luni (lunile 1-12)

Achizitiile vor fi realizate în conformitate cu prevederile contractului de finantare si cu instructiunile de implementare emise de AM POCU. Achizitiile din cadrul proiectului vor fi coordonate si realizate de catre expertul achizitii (S).

A1.3. Realizarea promovarii si publicitatii proiectului –  Durata:12 luni (lunile 1-12)

Promovarea si publicitatea proiectului va fi realizata conform cerintelor Manualului de Identitate Vizuala al programului cat si Strategiei de promovare si publicitate a proiectului, pe intreaga durata de implementare a proiectului.

A1.4. Monitorizarea, evaluarea si controlul proiectului –  Durata:12 luni (lunile 1-12)

Monitorizarea, evaluarea si controlul proiectului se va realiza pe urmatoarele planuri: pachete de activitati si rezultate planificate; activitatea contractorilor externi de bunuri, servicii, lucrari; performanta resurselor umane implicate in proiect; resursele financiare alocate.

A2. Organizarea si derularea campaniilor de constientizare

A2.1    Organizarea si coordonarea actiunilor suport si a evenimentelor de informare si constientizare –  Durata:12 luni (lunile 1-12)

In cadrul acestei activitati se va realiza informarea angajatorilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau a celor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste sectoare economice mentionate anterior privind importanta si necesitatea participarii anagajatilor la programele de formare continua sau la activitati suport.

A2.2    Desfasurarea campaniei „Manageri competenti-  Durata:12 luni (lunile 1-12)

In cadrul acestei activitati se va realiza o campanie de constientizare a angajatorilor din regiunea de Sud-Est legat de necesitatea de formare continua a personalului sau aflat in pozitii de management astfel incat, pe langa cresterea performatelor in plan profesional sa fie obtinuta si o imbunatatire a abilitatilor anteprenoriale si manageriale, pentru ca sa introduca in organizatiile de unde provin modele inovatoare de organizare a muncii si practici care sa permita evolutia si performantele pe termen lung ale organizatiei.

A2.3    „Desfasurarea campaniei „Organizatia inteligenta”-  Durata:5 luni (lunile 1-5)

In cadrul acestei activitati se va realiza o campanie de constientizare a angajatorilor din regiunea de Sud-Est legat de necesitatea structurarii organizatiilor conform unei strategii coerente si adaptabile astfel incat sa fie asigurata adaptarea companiilor la cerintele clientilor in conditiile cresterii competitiei si al retehnologizarii.

A2.4    Desfasurarea campaniei „Diversitatea in organizatii”-  Durata:4 luni (lunile 2-5)

In cadrul acestei activitati se va realiza o campanie de constientizare a angajatorilor din regiunea de Sud-Est legat de necesitatea sensibilizarii anteprenorilor cu privire la egalitatea de sanse intre femei si barbati, concilierea vietii profesionale cu cea privata, adaptarea la schimbari a companiilor si a lucratorilor prin programe de formare continua care sa furnizeze competente adaptate schimbarilor pietei muncii.

A3. Organizarea si derularea programelor de formare profesionala pentru manageri

A3.1 Organizarea, coordonarea programului de formare antreprenoriala si a evenimentelor de informare –  Durata:12 luni (lunile 1-12)

In cadrul acestei subactivitati se va realiza informarea publicului cu privire la programele de formare in management strategic, educatie antreprenorială,  planificarea  cursurilor si evenimentelor de informare,  recrutarea si selectia grupului tinta la programele de formare in competente antreprenoriale, organizarea si coordonarea desfasurarii cursurilor si evenimentelor de informare, etc.

A3.2 Desfasurarea programului de formare „Managementul strategic”-  Durata:10 luni (lunile 3-12)

Programul de formare se va realiza in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională. Acest program de formare in  management strategic este conceput pentru a fi parcurs de cei minim 60 de participanti din GT astfel incat sa deprinda principalele competente utile in implementarea politicilor şi strategiilor elaborate de managementul de vârf. Fiecare participant va parcurge 120 de ore de pregatire.

A3.3 Desfasurarea programului de formare Managementul imbunatatirii proceselor-  Durata:10 luni (lunile 3-12)

Programul de formare se va realiza in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională. La programul de formare Managementul imbunatatirii proceselor vor participa minim 40 de persoane din grupul tinta (persoane care asigura managementul strategic al intreprinderilor). Se vor desfasura 2 sesiuni de curs, fiecare cu aproximativ 20 de participanti.

3.4 Desfasurarea programului de formare Managementul  proiectelor – Durata:10 luni (lunile 3-12)

Programul de formare se va realiza in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională. La programul de formare Managementul proiectelor vor participa minim 60 de persoane din grupul tinta (persoane care asigura managementul strategic al intreprinderilor). Se vor desfasura 3 sesiuni de curs, fiecare cu aproximativ 20 de participanti.

A3.5    Desfasurarea programului de formare Managementul inovarii– Durata:10 luni (lunile 3-12)

Programul de formare se va realiza in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională. La programul de formare Managementul inovarii vor participa minim 60 de persoane din grupul tinta (persoane care asigura managementul strategic al intreprinderilor). Se vor desfasura 3 sesiuni de curs, fiecare cu aproximativ 20 de participanti.

A3.6    Desfasurarea programului de formare Managementul operatiunilor– Durata:10 luni (lunile 3-12)

Programul de formare se va realiza in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională. La programul de formare Managementul operatiunilor vor participa minim 60 de persoane din grupul tinta (persoane care asigura managementul strategic al intreprinderilor). Se vor desfasura 3 sesiuni de curs, fiecare cu aproximativ 20 de participanti.

A3.7    Desfasurarea programului de formare Managementul marketingului strategic– Durata:10 luni (lunile 3-12)

Programul de formare se va realiza in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională. La programul de formare Managementul proiectelor vor participa minim 40 de persoane din grupul tinta (persoane care asigura managementul strategic al intreprinderilor). Se vor desfasura 2 sesiuni de curs, fiecare cu aproximativ 20 de participanti.

A3.8 Desfasurarea programului de  formare Competente antreprenoriale – Durata:10 luni (lunile 3-12)

Programul de formare profesionala antreprenoriala se va realiza in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională. Cursul de formare va avea ca scop dobandirea si certificarea  competentelor in domeniul antreprenoriatului.

A3.9    Desfasurarea workshopului Inovare digitala – Durata: 8 luni (lunile 5-12)

In cadrul Workshopului pentru Inovare digitala se vor organiza 4 workshopuri fiecare cu minimum de 20 de participanti, membrii ai grupului tinta din organizatii cu activitate relevanta intr-unul din  sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

A3.10  Desfasurarea workshopului  Diversitate la locul de munca– Durata: 8 luni (lunile 5-12)

In cadrul Workshopului pentru Diversitate la locul de munca se vor organiza 4 seminarii fiecare cu minimum de 20 de participanti, membrii ai grupului tinta din organizatii cu activitate relevanta intr-unul din  sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

A3.11  Desfasurarea workshopului Inovare sociala – CSR – Durata: 8 luni (lunile 5-12)

In cadrul Workshopului pentru Inovare sociala – CSR se vor organiza 4 seminarii fiecare cu minimum de 20 de participanti, membrii ai grupului tinta din organizatii cu activitate relevanta intr-unul din  sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

A4. Organizarea si derularea programelor de formare profesionala pentru angajatii din domeniul resurselor umane

A4.1    Organizarea si coordonarea cursurilor de formare si evenimentelor de informare– Durata: 12 luni (lunile 1-12)

In cadrul acestei subactivitati se va realiza informarea publicului cu privire la programele de formare in domeniul resurselor umane,  planificarea  cursurilor si evenimentelor de informare,  recrutarea si selectia grupului tinta la programele de formare in resurse umane, organizarea si coordonarea desfasurarii cursurilor si evenimentelor de informare, etc.

A4.2    Desfasurarea programului de formare Managementul resurselor umane – Durata: 10 luni (lunile 3-12)

Programul de formare se va realiza in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională. La programul de formare Managementul resurselor umane vor participa minim 80 de persoane din grupul tinta (persoane care lucreaza in cadrul departamentelor de resurse umane al intreprinderilor).

A4.3    Desfasurarea programului de formare Inspector resurse umane – Durata: 9 luni (lunile 4 -12)

Programul de formare se va realiza in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională. La programul de formare Inspector resurse umane vor participa minim 40 de persoane din grupul tinta (persoane care asigura managementul strategic al intreprinderilor). Se vor desfasura 2 sesiuni de curs, fiecare cu aproximativ 20 de participanti.

A4.4    Desfasurarea workshopului Instrumente IT&C in procesele de resurse umane – Durata: 8 luni (lunile 5 -12)

In cadrul Workshopului pentru Instrumente IT&C in procesele de resurse umane se vor organiza 2 workshopuri fiecare cu minimum de 20 de participanti, membrii ai grupului tinta din organizatii cu activitate relevanta intr-unul din  sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

A4.5    Desfasurarea workshopului Evaluarea performantelor profesionale – Durata: 8 luni (lunile 5 -12)

In cadrul Workshopului pentru Evaluarea performantelor profesionale se vor organiza 2 workshopuri fiecare cu minimum de 20 de participanti, membrii ai grupului tinta din organizatii cu activitate relevanta intr-unul din  sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

A5. Implementarea masurilor de sprijinire a intreprinderilor in elaborarea planificarii strategice

A5.1    Organizarea si coordonarea evenimentelor de informare si schimb de experienta –  Durata: 12 luni (lunile 1 -12)

In cadrul acestei subactivitati se va realiza informarea publicului cu privire la masurile de sprijinire a intreprinderilor in elaborarea planificarii strategice si evenimentelor de informare,  recrutarea si selectia grupului tinta la programele de implementare a masurilor de sprijinire a intreprinderilor in elaborarea planificarii strategice si evenimentelor de informare, etc.

A5.2    Desfasurarea workshopului – Elaborarea Strategiei de dezvoltare a intreprinderii – Durata: 7 luni (lunile 6 -12)

In cadrul Workshopului pentru Elaborarea Strategiei de dezvoltare a intreprinderii se vor organiza  2 seminarii fiecare cu minimum 17 participanti, membrii ai grupului tinta din organizatii cu activitate relevanta intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

A5.3    Desfasurarea workshopului  – Implementarea si evaluarea Strategiei de dezvoltare a  intreprinderii – Durata: 7 luni (lunile 6 -12)

In cadrul Workshopului pentru Implementarea si evaluarea Strategiei de dezvoltare a Intreprinderii se vor organiza 2 workshopuri fiecare cu minimum de 17 de participanti, membrii ai grupului tinta din organizatii cu activitate relevanta intr-unul din  sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

A5.4    Desfasurarea sesiunilor de consiliere pentru Implementarea Strategiei de dezvoltare a intreprinderii – Durata: 6 luni (lunile 7 -12)

Sesiunile de consiliere se vor desfasura in locatia, in organizatia care solicita sprijin  sau/si consiliere, sau on-line pe platforma software de catre furnizori specializati subcontractati.

A5.5    Desfasurarea workshopului – Elaborarea procedurilor si instrumentelor din Resurse Umane – Durata: 7 luni (lunile 6 -12)

In cadrul Workshopului pentru Elaborarea procedurilor si instrumentelor din Resurse Umane se vor organiza 2 workshopuri fiecare cu minimum 13 participanti, membrii ai grupului tinta din organizatii cu activitate relevanta intr-unul din  sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

A5.6    Desfasurarea workshopului – Implementarea procedurilor si instrumentelor in activitatea de  Resurse Umane – Durata: 7 luni (lunile 6 -12)

In cadrul Workshopului pentru Implementarea procedurilor si instrumentelor in activitatea de  Resurse Umanese vor organiza 2 workshopuri fiecare cu minimum 13 participanti, membrii ai grupului tinta din organizatii cu activitate relevanta intr-unul din  sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

A5.7    Desfasurarea sesiunilor de consiliere pentru  implementarea procedurilor si instrumentelor  de  Resurse Umane – Durata: 6 luni (lunile 7 -12)

Sesiunile de consiliere se vor desfasura in locatia, in organizatia care solicita sprijin  sau/si consiliere, sau on-line pe platforma software de catre furnizori specializati subcontractati.

A5.8    Desfasurarea workshopului – Implementarea masurilor de inovare sociala – CSR – Durata: 7 luni (lunile 6 -12)

In cadrul Workshopului pentru Implementarea masurilor de inovare sociala – CSR se vor organiza 3 seminarii fiecare cu minimum de 20 de participanti, membrii ai grupului tinta din organizatii cu activitate relevanta intr-unul din  sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

A5.9    Desfasurarea sesiunilor de consiliere pentru implementarea masurilor de inovare sociala – CSR – Durata: 7 luni (lunile 6 -12)

Sesiunile de consiliere se vor desfasura in locatia, in organizatia care solicita sprijin/consiliere, sau on-line pe platforma software de catre furnizori specializati subcontractati.[:]