[:ro]Fundatia zi deschisa[:en]Open Days Foundation[:]

banner sorste

[:ro][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]
FUNDAŢIA ZI DESCHISĂ FOCŞANI VRANCEA este persoană juridică română, fără scop lucrativ, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit, înfiinţată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000. A dobândit personalitate juridică prin sentinţa civilă din 07.12.2009 – data la care şi-a început activitatea. Fundaţia funcţionează în baza OG nr. 26/2000, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea 246/2005. Numărul de înregistrare în Registrul Fundaţiilor este 29 din 21.12.2009.
Scopul Fundaţiei îl constituie desfăşurarea de activităţi cu caracter direct, umanitar, filantropic, religios, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a persoanelor în vârstă şi a oricăror altor grupuri vulnerabile.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_single_image image=”1098″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Obiectivele fundaţiei:
– iniţierea de programe care sprijină categoriile defavorizate ale societăţii (pensionari, orfani, persoane cu dizabilităţi);
– acordarea de consultanţă în domeniile serviciilor sociale, dezvoltarea resurselor umane, mediului, construcţiilor, organizării de evenimente;
– realizarea, elaborarea, implementarea şi promovarea de acţiuni socio-medico-educative;
– promovarea profesiei de Asistent Social;
– creşterea calităţii vieţii;
– sprijinirea persoanelor aflate în dificultate şi promovarea de servicii sociale în interesul acestora;
– crearea de centre de informare şi consiliere a cetăţenilor şi dezvoltarea resurselor umane;
– derularea de proiecte de marketing şi management social;
– organizarea de cursuri de formare în profesiile sociale;
– dezvoltarea turismului rural şi urban;
– elaborarea proiectelor în domeniul construcţiilor, implementarea programelor de dezvoltare locală comunitară în mediul rural şi urban;
– editarea de cărţi, reviste, broşuri;
– iniţierea de acţiuni care să conducă la informarea şi educarea indivizilor, a grupurilor, a comunităţilor în spiritul păcii universale, a libertăţii religioase, respectului pentru viaţă, combaterii oricărei forme de discriminare (etnică, rasială, sexuală, religioasă);
– stabilirea de contacte şi desfăşurarea de programe cu organizaţii similare din alte ţări;
– organizarea de grupuri de lucru în ţară şi străinătate;
– acţiuni de popularizare prin mass-media;
– acţiuni de sprijin ale copiilor, tinerilor şi studenţilor;
– desfăşurarea de programe de formare profesională, formare profesională continuă, consiliere profesională;
– desfăşurarea de activităţi de stimulare şi creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă;
– desfăşurarea de activităţi pentru facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi;
– desfăşurarea de activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
– acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi specializat

Pentru mai multe detalii, informaţii privid proiecte derulate şi în curs de derulare, date de contact, vă rugăm să vizitaţi site-ul oficial al FUNDAŢIEI „ZI DESCHISĂ” – www.zi-deschisa.ro[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]The gold of Foundation consists in development of directly activities with humanitarian, philanthropist, religious, character, assistance of people with physically disadvantaged, older people and and any other vulnerable groups. The strategy of social assistance and special protection, the providing of social services, is a tool for organizing and evaluating development training of the Center for independent living Open Day.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_single_image image=”1098″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Foundation „Zi Deschisă” – is a nongovernmental , independent, legal person established as a non-profit in 2009.
Creating a framework designed to meant the people with disabilities to enjoy all the rights, dignity, equal treatment, independent living, active and full participation in society, is the main long-term objective of the Center for inclusion of people with disabilities.
In the future we want to elaborate projects, courses and activities to shape and integrate young students in the field of workforce.
Do not forget, and you are a part of the target group![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]