Fundatia zi deschisa

FUNDAŢIA ZI DESCHISĂ FOCŞANI VRANCEA este persoană juridică română, fără scop lucrativ, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit, înfiinţată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000. A dobândit personalitate juridică prin sentinţa civilă din 07.12.2009 – data la care şi-a început activitatea. Fundaţia funcţionează în baza OG nr. 26/2000, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea 246/2005. Numărul de înregistrare în Registrul Fundaţiilor este 29 din 21.12.2009.
Scopul Fundaţiei îl constituie desfăşurarea de activităţi cu caracter direct, umanitar, filantropic, religios, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a persoanelor în vârstă şi a oricăror altor grupuri vulnerabile.

fundatia zi deschisa sorste

Obiectivele fundaţiei:
– iniţierea de programe care sprijină categoriile defavorizate ale societăţii (pensionari, orfani, persoane cu dizabilităţi);
– acordarea de consultanţă în domeniile serviciilor sociale, dezvoltarea resurselor umane, mediului, construcţiilor, organizării de evenimente;
– realizarea, elaborarea, implementarea şi promovarea de acţiuni socio-medico-educative;
– promovarea profesiei de Asistent Social;
– creşterea calităţii vieţii;
– sprijinirea persoanelor aflate în dificultate şi promovarea de servicii sociale în interesul acestora;
– crearea de centre de informare şi consiliere a cetăţenilor şi dezvoltarea resurselor umane;
– derularea de proiecte de marketing şi management social;
– organizarea de cursuri de formare în profesiile sociale;
– dezvoltarea turismului rural şi urban;
– elaborarea proiectelor în domeniul construcţiilor, implementarea programelor de dezvoltare locală comunitară în mediul rural şi urban;
– editarea de cărţi, reviste, broşuri;
– iniţierea de acţiuni care să conducă la informarea şi educarea indivizilor, a grupurilor, a comunităţilor în spiritul păcii universale, a libertăţii religioase, respectului pentru viaţă, combaterii oricărei forme de discriminare (etnică, rasială, sexuală, religioasă);
– stabilirea de contacte şi desfăşurarea de programe cu organizaţii similare din alte ţări;
– organizarea de grupuri de lucru în ţară şi străinătate;
– acţiuni de popularizare prin mass-media;
– acţiuni de sprijin ale copiilor, tinerilor şi studenţilor;
– desfăşurarea de programe de formare profesională, formare profesională continuă, consiliere profesională;
– desfăşurarea de activităţi de stimulare şi creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă;
– desfăşurarea de activităţi pentru facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi;
– desfăşurarea de activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
– acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi specializat

Pentru mai multe detalii, informaţii privid proiecte derulate şi în curs de derulare, date de contact, vă rugăm să vizitaţi site-ul oficial al FUNDAŢIEI „ZI DESCHISĂ” – www.zi-deschisa.ro